در حال بارگزاری

موزیک - دیوونگی

دیوونگی
دیوونگی

Lyrics: Mahla Soleymani
Music: Adel Fallah
Arrangement: Adel Fallah

دیگر موزیک ها

نازنین
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عشق ممنوع
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
وای از هوس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مقدس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نفس نفس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳