در حال بارگزاری

موزیک - عشق ممنوع

عشق ممنوع
عشق ممنوع

Lyrics: Shahram Shokoohi
Music: Mahdiar Masoumi
Arrangement: Arash Azad

دیگر موزیک ها

آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
نازنین
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مقدس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
وای از هوس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نفس نفس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دیوونگی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳