در حال بارگزاری

موزیک - مقدس

مقدس
مقدس

Lyrics: Ali Bahraini
Music: Milad Torabi
Arrangement: Milad Torabi

دیگر موزیک ها

محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دیوونگی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
عشق ممنوع
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نفس نفس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
وای از هوس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نازنین
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳