در حال بارگزاری

موزیک - نازنین

نازنین
نازنین

Music: Mohammad Taher
Lyrics: Mohammad Taher
Arrangement: A.B.Z

دیگر موزیک ها

دیوونگی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مقدس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نفس نفس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
عشق ممنوع
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
وای از هوس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳