در حال بارگزاری

موزیک - نفس نفس

نفس نفس
نفس نفس

Music: Mostafa Taran
Lyrics: Ali Bahraini
Arrangement: Emad Larijani

دیگر موزیک ها

من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دیوونگی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
نازنین
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مقدس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
وای از هوس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
عشق ممنوع
۱۴۰۰/۰۱/۰۳