در حال بارگزاری

موزیک - وای از هوس

وای از هوس
وای از هوس

Music: Shahram Shokoohi
Lyrics: Shahram Shokoohi
Arrangement: Amir Hossein Kashanian

دیگر موزیک ها

خیال کن
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
شب و بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
من و تو و سال نو
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دیوونگی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
بگو جانم
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریاد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
جادوی چشمات
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عاشقان
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آخرین نگاه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
دردا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
یار نامرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سفره بی ریا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مدارا
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
سختش نکن
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مجنون تنها
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
نازنین
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
خیانت
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
نفس نفس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
لیلا کجایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
به من برگرد
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
باران عشق
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
فریب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
داغ اون روز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محرم اسرار
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
بارون
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
محبوب
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
مقدس
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
آی دنیا
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
انگیزه
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
عشق ممنوع
۱۴۰۰/۰۱/۰۳
دلبر طناز
۱۴۰۰/۰۱/۰۴
به رنگ شکیبایی
۱۴۰۰/۰۱/۰۴